Blix Datagulv AS 2018-08-26T15:27:35+00:00

Blix Datagulv AS

Kontakt Info:

Blix Datagulv AS
Granveien 50
1394 Norway
22 27 27 60
www.datagulv.no/
post@datagulv.no

BREEAM Egendeklarasjon A20 Blix Datagulv AS

Beskrivelse Format for nedlasting

Sikabond-T2

Dokumentsdato: 12.09.2014 / Oppdatert: 02.03.2016

.pdf

Raised Access Floor Panels (Gammabox, Gammacore, Burobox)

Dokumentsdato: 12.09.2014 / Oppdatert: 02.03.2016

.pdf

EPD Blix Datagulv AS

Beskrivelse Format for nedlasting

Gammabox/Gammapac panel for use as raised floor – NEPD nr: 00293E

Dokumentsdato: 06.01.2015 / Oppdatert: 19.08.2018

.pdf

Alucast panel for use as raised floor – NEPD nr: 00292E

Dokumentsdato: 06.01.2015 / Oppdatert: 05.08.2018

.pdf

Produktbilde Blix Datagulv AS

Beskrivelse Format for nedlasting

Gammapac m0

Dokumentsdato: 02.03.2016 / Oppdatert: 02.03.2016

.png

Gammapac

Dokumentsdato: 02.03.2016 / Oppdatert: 02.03.2016

.png

Gammacore

Dokumentsdato: 02.03.2016 / Oppdatert: 02.03.2016

.png

Gammabox

Dokumentsdato: 02.03.2016 / Oppdatert: 02.03.2016

.png

Burobox

Dokumentsdato: 02.03.2016 / Oppdatert: 02.03.2016

.png

Alucast

Dokumentsdato: 02.03.2016 / Oppdatert: 02.03.2016

.png

Produktdatablad Blix Datagulv AS

Beskrivelse Format for nedlasting

Pedestals / Stringers

Dokumentsdato: 10.03.2016 / Oppdatert: 10.03.2016

.pdf

Alucast

Dokumentsdato: 09.01.2012 / Oppdatert: 19.08.2018

.pdf

Minigam

Dokumentsdato: 09.01.2012 / Oppdatert: 19.08.2018

.pdf

Burobox M0

Dokumentsdato: 09.01.2012 / Oppdatert: 19.08.2018

.pdf

BuroBox

Dokumentsdato: 09.01.2012 / Oppdatert: 19.08.2018

.pdf

Buropac

Dokumentsdato: 09.01.2012 / Oppdatert: 19.08.2018

.pdf

Gammabox

Dokumentsdato: 09.01.2012 / Oppdatert: 19.08.2018

.pdf

Gammapac m0

Dokumentsdato: 09.01.2012 / Oppdatert: 19.08.2018

.pdf

Gammapac

Dokumentsdato: 09.01.2012 / Oppdatert: 19.08.2018

.pdf

Gammacore

Dokumentsdato: 09.01.2012 / Oppdatert: 19.08.2018

.pdf