E-post: bmc@bmc-norge.no | Tlf: 33 30 03 90 | Nettside: http://www.bmc-norge.no | Adresse: Stoltenbergsgate 58, 3112, TØNSBERG, Norway

BMC – Building Material Corporation AS har eksistert i mer enn 25 år, og er en betydelig leverandør av byggevarer gjennom byggevareforretninger til det danske og norske marked. Hovedproduktene i BMC Tønsberg AS er Gipsplater, Scan Blokk, Scan Mørtel, Scan Sement, Scan Tegl, Scan Dekke, Scan Fasade, Isolasjon, Vindsperre og Undertak, Gerard Takpanner, Belegningsstein og Støttemurer, samt en lang rekke komplimenterende byggevarer. BMC Norge AS er et selskap i GF-Inveco konsernet som har aktiviteter i bl.a. byggevarer, shipping, spedisjon og eiendom.