E-post: office@europrofil.no | Tlf: 70246400 | Nettside: http://www.europrofil.no | Adresse: Naustvegen 12 Aursnes Industriområde, 6230, SYKKYLVEN, Norway

Europrofil AS har lang erfaring som en av Norges største leverandør av tynnplateprofiler til byggebransjen. Vår kjernekompetanse er knyttet til utvikling og dokumentasjon av kostnadseffektive og kvalitetssikre løsninger. Vårt produktspekter dekker alle bygningsdeler, og vi har produkter og løsninger som tilfredsstiller alle relevante lyd- og brannkrav. Vår tekniske avdeling har høy kompetanse om lettbyggteknikk, og er en aktiv medspiller i planleggingsfasen. Europrofil- making room for tomorrow.