E-post: post.wood@moelven.com | Tlf: 63 95 97 50 | Nettside: http://www.wood.moelven.com/no/ | Adresse: Sagveien, 2074, EIDSVOLL VERK, Norway

Moelven Wood AS er en av Norges ledende leverandører av konstruksjonsvirke, interiørprodukter og eksteriørprodukter i tre.
Den norske delen av Wood divisjonen består av 13 produksjonsenheter og har til sammen 590 ansatte. 6 av selskapene har både sag og høvleri. De øvrige selskapene er rene foredlingsenheter som produserer lister, gulv, innvendige paneler, komponenter, byggtre og impregnert trelast. Nær 80 % av salget går til byggevarehandelen. Hovedvolumet går direkte fra produserende enhet til kunde. Gode distribusjonsløsninger gjør det mulig å levere et bredt sortiment til rett tid. Distribusjonen er bygd opp rundt kundesentra og distribusjonssentraler i Brumunddal, Spydeberg, Granvin, Sannidal og Namsos. Disse koordinerer salget og strømmen av varer fra Moelvens produksjonsenheter.