E-post: ingrid.kalstad@optimera.no | Tlf: +47 22168800 | Nettside: http://www.optimera.no | Adresse: Østre Aker vei 260, 0976, OSLO, Norway

Optimera har en sterk markedsposisjon i Norge innen salg av byggevarer og trelast – i tillegg til engrosvirksomhet og salg til industrien.
Optimera Proff tilbyr et rendyrket proffkonsept for håndverkere, byggmestere og entreprenører innen produkter, tjenester, kompetanse og logistikk. Konseptet tilbys gjennom egne proffsentre og i byggevarekjeden Montér. Optimera Proff tilbyr tekniske tjenester, prefabrikkerte produkter og skreddersydde leveranser av verktøy og festemidler.
Montér er Optimeras kjedekonsept for gjør-det-selv markedet, byggmestere og håndverkere.