E-post: post@palmergotheim.no | Tlf: 72 40 01 30 | Nettside: http://www.palmergotheim.no | Adresse: Vollalia, 7340, OPPDAL, Norway

Palmer Gotheim Skiferbrudd AS hadde oppstart allerede i 1967. Firmaet ble startet av Palmer
Gotheim som startet i bransjen som læregutt i 1958. Produksjonen består i tradisjonelle skiferprodukter og rådvaren er i hovedsak lys Oppdalsstein. Skifer er ett materiale med lange tradisjoner. Likevel er den moderne uansett tid og motesvingninger. Brukt alene eller i kombinasjon med andre materialer, bare fantasien kan sette grenser for hva skiferen kan brukes til…