E-post: Per-Arne.Johansen@spenncon.no | Tlf: +47 41660567 | Nettside: http://www.spenncon.no | Adresse: Hensmoen, 3504, HØNEFOSS, Norway

Vi er Norges ledende produsent av betongelementer.
Velger du å bygge med våre betongelementer bygger du for framtiden. Skal du bygge nå må du tenke langsiktig. Det du bygger i dag må lett kunne endres for å møte nye behov og endrede markedsforhold. Bruk av betongelementer gir kort byggetid, lave vedlikeholdskostnader, god energiøkonomi, høy brannsikkerhet og lave forsikringspremier. Med våre elementbygg kan du bygge for framtiden – i dag.