E-post: epost@trigonor.no | Tlf: 69279010 | Nettside: http://www.trigonor.no | Adresse: Solgaard Skog 2, 1599, MOSS, Norway

TRIGONOR ble etablert i 1991, og det ble i 1997 omgjort til et aksjeselskap. Selskapet er en familiebedrift som eies og drives fra Norge. Vi ble etablert i Vestby kommune, men har i inneværende år flyttet til Moss kommune.

TRIGONORs hovedmål er å være en totalleverandør og kunne tilby kvalitet og service. Hele vår organisasjon er bygd opp for å kunne serve våre kunder best mulig. Vi er en liten og effektiv organisasjon som lett kan gjøre tilpasninger for å dekke våre kunders endrende behov.

Vår målgruppe er barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Varespekteret er meget variert, vi har for eksempel: formingsmateriell, musikkinstrumenter, spill, puslespill, leker, Lego, sykler, skumelementer, vippedyr, lekeapparater og møbler.