E-post: info@vink.no | Tlf: 22 76 60 00 | Nettside: http://www.vink.no | Adresse: Bjørnerudveien 8, , OSLO,

Vink Norway har Europas bredeste leveringsprogram innen plast halvfabrikata. Produkter som plater, emnerør, bolter og folie så vel som rør og rørdeler.
Vinkgruppen opererer i 14 ulike europeiske land. Hvis du ønsker mer informasjon om Vinkgruppen, vennligst besøk våre hjemmesider på [url=http://www.vink.no][u]www.vink.no[/u][/url]